Πρόγραμμα Προπονήσεων

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Προπονήσεων 2018-2019

ΗΛΙΚΙΑΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20065:00 – 6:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
5:00 – 6:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
5:00 – 6:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
20073:15 – 4:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
5:15 – 6:45μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΡΕΠΟ5:15 – 6:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3:15 – 4:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2008/2009ΡΕΠΟ4:45 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ4:45 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2009ΡΕΠΟ4:45 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
4:30 – 6:00μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
20103:15 – 4:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ4:45 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2011ΡΕΠΟ3:30 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2012ΡΕΠΟ3:30 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2013 & 2014ΡΕΠΟΡΕΠΟ3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ

 

 

 

Share