Πρόγραμμα Προπονήσεων

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Προπονήσεων 2020-2021

ΗΛΙΚΙΑΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20074:45 – 6:15μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4:45 – 6:15μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΡΕΠΟ4:45 – 6:15μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4:45 – 6:15μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2008ΡΕΠΟ4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2009ΡΕΠΟ4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
5:00 – 6:15μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4:30 – 6:00μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2010ΡΕΠΟ4:45 – 6:15μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2011ΡΕΠΟ4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2012ΡΕΠΟ3:30 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2013ΡΕΠΟ3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2014ΡΕΠΟ3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2015 & 2016ΡΕΠΟ3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟΡΕΠΟ
2017ΡΕΠΟ3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟΡΕΠΟ

 

 

 

Share