Πρόγραμμα Προπονήσεων 2019-2020

Το Πρόγραμμα Προπονήσεων του Κλιμακίου Λεμεσού για την Ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020 έχει ως ακολουθως:

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Προπονήσεων 2019-2020

ΗΛΙΚΙΑΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20075:00 – 6:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
5:00 – 6:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΡΕΠΟ5:15 – 6:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
5:00 – 6:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2008ΡΕΠΟ4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2009ΡΕΠΟ4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
5:00 – 6:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4:30 – 6:00μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2010ΡΕΠΟ4:45 – 6:15μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2011ΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2012ΡΕΠΟ3:30 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2013ΡΕΠΟ3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2014ΡΕΠΟ3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:15μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ

Οι προπονήσεις για όλες τις ηλικίες, πλην της ηλικίας 2007, αρχίζουν την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Η ηλικία 2007 αρχίζει προπονήσεις τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019, ενώ από 27 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει πρόγραμμα προετοιμασίας στην Κακοπετρία. Από τις 2/9/2019 θα ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.

Share