Αίτηση Εγγραφής

  • Συμπληρώστε  τα στοιχεία για ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής νέου ποδοσφαιριστή.
  • Η εγγραφή εναπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας η οποία θα σας ενημερώσει σχετικά εντός λογικού χρονικού ορίου.

 

Share