Πρόγραμμα Προπονήσεων

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Προπονήσεων 2017-2018

ΗΛΙΚΙΑΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20054:30 – 6:00μμ
ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΡΕΠΟ4:30 – 6:00μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4:30 – 6:00μμ
ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
20064:00 – 5:30μμ
ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
5:30 – 7:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
4:30 – 6:00μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
20073:15 – 4:30μμ
ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3:15 – 4:30μμ
ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2008ΡΕΠΟ4:00 – 5:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:30μμ
ΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΡΕΠΟ4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2009ΡΕΠΟ4:00 – 5:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2010ΡΕΠΟ4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ4:30 – 6:00μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2011ΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
2012 & 2013ΡΕΠΟΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ
ΡΕΠΟ3:15 – 4:30μμ
ΜΑΡΑΚΑΝΑ

Σημείωση: Το Πρόγραμμα του Κλιμακίου Ανατολικής Λεμεσού ηλικιών 2008-2013 θα ανακοινωθεί αργότερα.

 

 

Share